Spolupráca SPŠ stavebnej v Prešove a TU v Košiciach

13. 11. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Memorandum SPŠ stavebnej v Prešove so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach

Školstvo

Riaditeľ Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove Mgr. Stanislav Kolpak podpísal 12. 11. 2019 s dekanom Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach doc. Ing. Petrom Mésárošom, PhD. Memorandum o spolupráci.

Toto Memorandum zahŕňa vzájomnú spoluprácu a podporu s využitím vedomostí a skúseností oboch strán pri vzdelávaní a príprave študentov v oblasti stavebníctva. Memorandum sa sústreďuje  na efektívnu spoluprácu v oblasti rozvoja teoretických vedomostí a praktických zručností žiakov s cieľom výchovy kvalitných  absolventov strednej školy pre prax a ďalšie štúdium. Snahou obidvoch strán je zintenzívnenie propagácie technického vzdelávania a propagácia  a podpora študentskej odbornej a výskumnej činnosti. Táto spolupráca dopomôže k zvýšeniu kvality vzdelávania a podporí zapájanie žiakov do odborných súťaží.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2019_memorandum, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 13. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024