Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia

22. 05. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Sociálni podnikatelia z Prešovského kraja sa stretli na spoločnom odbornom stretnutí. Pobytové zariadenie Savore Sigord sa stalo miestom ich diskusií o tom, ako zvýšiť zamestnanosť a tvorbu pracovných miest pre ľudí z marginalizovaných rómskych komunít. Do diskusie boli prizvaní aj zástupcovia podnikateľského, neziskového a verejného sektora. Podujatie pripravili Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci so Svetovou bankou, ktorá priblížila fungovanie sociálnych podnikateľov v zahraničí.

Prešovský samosprávny kraj má za sebou ďalšie z radu participatívnych podujatí zameraných na podporu ľudí zo znevýhodneného prostredia. Na Sigorde v utorok 21. mája hostil desiatky zástupcov sociálnych podnikov a biznis sektora v spoločnej téme, ktorou bolo hľadanie riešenia, ako znížiť dlhodobú nezamestnanosť v marginalizovaných rómskych komunitách. Kraj podujatie zrealizoval v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions a s podporou Európskej komisie i Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Podujatie nadviazalo na biznis stretnutie z konca roka 2023 s mimovládnymi organizáciami a občianskymi združeniami a potvrdilo potrebu ďalšieho sieťovania aktérov pracujúcich v oblasti sociálneho podnikania. Aktuálna diskusia už konkrétne zacielila na smerovanie zamestnávania ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia.  Jej hostia sa zhodli na tom, že toto zamestnávanie musí pre spoločnosť prinášať hmatateľné výsledky a vytvárať inkluzívne pracovné prostredie, ktoré bude podporovať sociálnu zodpovednosť a prispievať k ekonomickému rozvoju komunity.

Zástupcovia Svetovej banky v Savore Sigord poukázali na príklady dobrej praxe vo fungovaní zahraničných sociálnych podnikov. Presnejšie predstavili model komunity praxe sociálnych podnikateľov, ktorý sa im úspešne darí etablovať v krajinách ako je Rumunsko a Turecko. V rámci tohto modelu sa spája skupina ľudí na základe spoločného záujmu, odbornosti alebo praxe v určitej oblasti. Spoločne sa potom zameriavajú na zdieľanie svojich znalostí, skúseností a osvedčených postupov, čo následne vedie k vzájomnému učeniu a profesionálnemu rozvoju.

Najvyššou prioritou strán zainteresovaných v sociálnom podnikaní naďalej ostáva sieťovanie odborníkov činných v danej oblasti a tiež dlhodobá aktivita. Táto aktivita má poskytovať priestor pre hľadanie riešení problémov a pre ich uplatňovanie do regionálnych stratégií, ako aj implementáciu na národnej úrovni.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 22. 5. 2024

Aktualizované: 22. 5. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024