SOČ 2020 na SPŠ elektrotechnickej v Prešove

8. 04. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Informatika, Elektronika, hardware, mechatronika, Ekonomika a riadenie a Tvorba didaktických pomôcok na SPŠ elektrotechnickej v Prešove.

Školstvo

Aj v tomto školskom roku prebehla v rámci školy súťaž SOČ, a preto sa dňa 10. 3. 2020 konala výstava prác v učebni OUF. Táto udalosť bola zavŕšením súťaže. Samotná výstava začala o 8.45 a trvala do 12.35.

Výstavy sa zúčastnili práce prezentované v kategóriách Informatika, Elektronika, hardware, mechatronika, Ekonomika a riadenie a Tvorba didaktických pomôcok. Súťažiaci sa mohli pochváliť tým, čo dosiahli pred študentmi našej školy. Tieto práce budú určite inšpiráciou aj pre študentov nižších ročníkov, ktorých čaká o pár rokov zavŕšenie štúdia. Počas výstavy dochádzalo k praktickým ukážkam výrobkov a výmene skúseností, názorov a vylepšení v danej oblasti. Veľké poďakovanie patrí študentom za ich čas strávený počas výstavy a odbornej hodnotiacej komisii pri výbere prác pre túto výstavu.

Verím, že v budúcom školskom roku sa stretneme s hojnejším počtom prác a prezentujúcich, ktorí preukážu svoju kreativitu a praktické zručnosti.

***

Ing. Ondrej Kontura

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spse_po/2020_soc, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 8. 4. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024