Škola praxi, prax škole

14. 04. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Prepojenia teórie a praxe na Strednej priemyselnej škole v Snine.

Školstvo

Po viacnásobných rokovaniach a hľadaní optimálneho modelu prepojenia teórie a praxe sa podarilo Strednej priemyselnej škole v Snine zabezpečiť praktickú výučbu pre dva odborné predmety: kontrola a meranie a prax v partnerskej organizácii, s ktorou škola úzko spolupracuje.

Spoločnosť DEL CASTING, a.s. sa dohodla so školou na podmienkach, za ktorých sa bude realizovať praktická výučba vo firme. Bola podpísaná zmluva, v ktorej boli explicitne špecifikované podmienky pre školu, prijímajúcu firmu a pre žiakov, ktorí sa zúčastnia praktickej výučby.

Pred samotným podpísaním zmluvy boli vzájomné rokovania medzi pánom konateľom Ing. Kepičom a učiteľmi odborných predmetov Ing. Romanom a Ing. Kováčom, počas ktorých sa určilo vhodné tematické zameranie, dohodol sa pracovný program, určil sa systém hodnotenia, zodpovedný mentor na pracovisku a ďalšie podmienky garantované v zmluve.

Prvý cyklus praktickej výučby absolvovali žiaci 3. ročníka študijného odboru strojárstvo v súkromnej firme úspešne. Vyslovujeme poďakovanie za aktívny prístup vedeniu spoločnosti DEL CASTING, a.s. a jej konateľovi Ing. Kepičovi, ale aj všetkým zamestnancom, ktorí sa ochotne venovali našim žiakom a odovzdávali im vlastné skúsenosti a rady, často aj nad rámec svojich pracovných povinností.

Veľká vďaka a veríme, že naša spolupráca bude pokračovať aj v budúcnosti, a to nielen v tejto firme, ale rozšírime ju aj na ďalšie odbory a firmy.

***

Ing. Michal Roman
SPŠ Snina

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2020_zmluva, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 14. 4. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024