Seminár „Vodovody, kanalizácie a ČOV 2019“

21. 10. 2019 Nezařazené Aktuality - archiv

Seminár „Vodovody, kanalizácie a ČOV 2019“ na SPŠ stavebnej v Prešove

Školstvo

Dňa 10.10. 2019 sa žiaci IV.C študijného odboru staviteľstvo zúčastnili seminára spojeného s prednáškami odborníkov z praxe „Vodovody, kanalizácie a čistiarne odpadových vôd 2019“, ktorý organizovala spoločnosť ASICE.

Jednotlivé prednášky boli zamerané na bezpečné potrubné systémy pre budúce generácie, výstavbu vodovodov bezvýkopovou metódou, horizontálne riadené vŕtanie, spájanie polyetylénových rúr elektrotvarovkami, armatúry pre verejné sanitárne priestory, systémové riešenia pre zachytávanie, čistenie a vypúšťanie dažďových vôd, elektronické systémy pre meranie hladiny a prietoku kvapalín … Predstavili sa nám firmy: EGEPLAST International GmbH, MIVA spol. s r.o., ALIAXIS Utilities & Industry Kft., SCHELL GmhH & Co, KG, Maret systém s.r.o., GEORG FISCHER Rohrleitungssysteme GmbH, ACO Stavebné prvky s.r.o. Žiaci mali možnosť diskutovať so zástupcami týchto firiem aj firiem, ktoré nemali prednášku ako HAES s.r.o., PREFA kompozity a.s., SLOVARM a.s. Prednášky a diskusia boli veľmi prínosné, obohacujúce, ukázali aplikáciu teórie v praxi.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2019_cov, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 21. 10. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024