Šarišské múzeum realizuje zážitkovo-vzdelávací cyklus pre školy

2. 04. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Žiaci základných a stredných škôl nadobúdajú nové poznatky v múzeu. Sú tak v priamom kontakte s históriou a tú sa učia zábavnou formou. Neštandardnú formu vzdelávania rozbehlo  Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), a to cez zážitkovo-vzdelávací program Doma v múzeu. Prvých žiakov privítalo v marci v rámci expozície Ikon, ďalší majú do múzea namierené už v apríli.  

Šarišské múzeum v Bardejove sa rozhodlo zintenzívniť prácu s mladými a so školami v kraji. Rozbehlo zážitkovo-vzdelávací cyklus Doma v múzeu s cieľom prilákať deti a mládež do svojich priestorov a učiť ich históriu zábavnou formou. Prvých záujemcov z radov stredných škôl previedlo expozíciou Ikony a programom k sviatku sv. Mikuláša.

Jedinú samostatnú  špecializovanú expozíciu ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku s maľbami na dreve od 16. do 20. storočia navštívili v marci žiaci Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove študujúci v odbore animácia voľného času. Absolvovali tu program rozdelený do troch častí, ktorými boli komentovaná prehliadka na vybranú tému, ako aj zábavná aj tvorivá aktivita.

Stredoškoláci sa s múzejníkmi v prvej fáze venovali rozpoznávaniu základných ikonografických typov, ako sú Kristus Pantokrator, Bohorodička Hodegetria a Bohorodička Eleousa, ale aj významu farieb, kompozície a gest v rámci ikonopisnej tvorby. Počas zábavnej aktivity sa zamerali na rozvoj predstavivosti a pripravovali príbehy na tému Ikony. Výstupom kreatívnej časti programu bola tvorba videa alebo iného druhu propagačného materiálu, ktorý má za cieľ osloviť nových návštevníkov expozície, a to predovšetkým z radov mládeže.

Cyklus Doma v Múzeu pokračuje ďalšími termínmi v apríli, kedy Šarišské múzeum v Bardejove privíta ďalších stredoškolských študentov. Aktuálne sa venuje prioritne umeleckým a  historickým témam, avšak zámerom múzea je pripraviť tiež programy v priestoroch historickej radnice, prírodovednej prípadne tiež národopisnej expozície múzea.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 2. 4. 2024

Aktualizované: 2. 4. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024