Šarišské múzeum realizuje zážitkovo-vzdelávací cyklus pre školy

2. 04. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Žiaci základných a stredných škôl nadobúdajú nové poznatky v múzeu. Sú tak v priamom kontakte s históriou a tú sa učia zábavnou formou. Neštandardnú formu vzdelávania rozbehlo  Šarišské múzeum v Bardejove, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj (PSK), a to cez zážitkovo-vzdelávací program Doma v múzeu. Prvých žiakov privítalo v marci v rámci expozície Ikon, ďalší majú do múzea namierené už v apríli.  

Šarišské múzeum v Bardejove sa rozhodlo zintenzívniť prácu s mladými a so školami v kraji. Rozbehlo zážitkovo-vzdelávací cyklus Doma v múzeu s cieľom prilákať deti a mládež do svojich priestorov a učiť ich históriu zábavnou formou. Prvých záujemcov z radov stredných škôl previedlo expozíciou Ikony a programom k sviatku sv. Mikuláša.

Jedinú samostatnú  špecializovanú expozíciu ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku s maľbami na dreve od 16. do 20. storočia navštívili v marci žiaci Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove študujúci v odbore animácia voľného času. Absolvovali tu program rozdelený do troch častí, ktorými boli komentovaná prehliadka na vybranú tému, ako aj zábavná aj tvorivá aktivita.

Stredoškoláci sa s múzejníkmi v prvej fáze venovali rozpoznávaniu základných ikonografických typov, ako sú Kristus Pantokrator, Bohorodička Hodegetria a Bohorodička Eleousa, ale aj významu farieb, kompozície a gest v rámci ikonopisnej tvorby. Počas zábavnej aktivity sa zamerali na rozvoj predstavivosti a pripravovali príbehy na tému Ikony. Výstupom kreatívnej časti programu bola tvorba videa alebo iného druhu propagačného materiálu, ktorý má za cieľ osloviť nových návštevníkov expozície, a to predovšetkým z radov mládeže.

Cyklus Doma v Múzeu pokračuje ďalšími termínmi v apríli, kedy Šarišské múzeum v Bardejove privíta ďalších stredoškolských študentov. Aktuálne sa venuje prioritne umeleckým a  historickým témam, avšak zámerom múzea je pripraviť tiež programy v priestoroch historickej radnice, prírodovednej prípadne tiež národopisnej expozície múzea.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 2. 4. 2024

Aktualizované: 2. 4. 2024

Najčítanejšie správy

Veľké stretnutie kraja so starostami a primátormi zacielilo na perspektívy rozvoja regiónov
22. 4. 2024
O.V.S. predaj neupotrebiteľného hnuteľného majetku
19. 4. 2024
Petícia za urýchlenú zmenu spoja č. 710435 Stará Ľubovňa – Údol – Matysová – Legnava – Sulín s odchodom zo Starej Ľubovne o 13.15 hod. – oznámenie vybavenia.
19. 4. 2024
11. zasadnutie Komisie správy majetku a investícií (22.04.2024)
19. 4. 2024
Dochádzka členov (16.04.2024)
19. 4. 2024
10. zasadnutie Komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu (23.04.2024)
19. 4. 2024