S vervou do nového šk. roka - SOŠ polytechnická J. A. Baťu vo Svite

14. 11. 2019 Nezařazené Školy informujú - archiv

Niekoľko významných udalostí zo života študentov SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite

Školstvo

  • 14. ročník Grand Prix Chimique v Debrecéne

Grand Prix Chimique je súťaž mladých chemikov, ktorá sa koná každé dva roky. Je určená pre talentovaných študentov stredných odborných škôl, kde sa chémia vyučuje ako odborný predmet.  Ide o súťaž v praktických zručnostiach, kde počas dvoch súťažných dní súťažiaci môžu preukázať svoje zručnosti pri riešení praktických úloh z organickej syntézy, odmernej a prístrojovej analýzy v laboratóriách. Slovensko sa na tejto súťaži zúčastňuje pravidelne od roku 1991, kedy sa konal prvý ročník súťaže v Stuttgarte. Za každú krajinu sa súťaže zúčastňuje delegácia zložená z dvoch študentov a dvoch mentorov. Študenti sú vybraní na základe umiestnenia v celoštátnom kole chemickej olympiády v kategórii E,F a následne na základe výsledkov dvoch výberových sústredení. Na výberové sústredenia sa pozývajú súťažiaci z celoštátneho kola umiestnení do šiesteho miesta. V maďarskom Debrecéne 23.10 – 28.10. Slovenskú republiku reprezentovali dvaja študenti Nikola Králiková zo Strednej odbornej školy v Novákoch a Slavomír Podolský zo SOŠ polytechnickej J.A Baťu vo Svite. Obaja sa na celoštátnom kole chemickej olympiády umiestnili na medailových pozíciách v posledných dvoch rokoch a získali najviac bodov počas sústredení v Novákoch. V silnej konkurencii 24 súťažiacich z 12 krajín obsadili spoločne krásne 6.- 7. miesto v absolútnom poradí. Obaja veľmi dobre zvládli aj Grignardovu syntézu v preparatívnej časti aj fotometrickú analýzu a cerimetrické stanovenie chemickej spotreby kyslíka v analytickej časti. Obom súťažiacim blahoželáme a veríme, že aj takéto úspechy budú inšpirovať mladých ľudí k štúdiu chémie na stredných odborných školách.

 

  • Svit poctila svojou návštevou veľvyslankyňa Írska

5. novembra sme na našej škole privítali veľmi vzácnu návštevu – veľvyslankyňu Írska na Slovensku pani Hildu Ó Riain so spolupracovníčkou Zuzanou Kršjakovou. 
Na návšteve školy ju privítala riaditeľka Eva Nebusová. Žiaci sa predstavili prezentáciou v anglickom a nemeckom jazyku. Potom nám veľvyslankyňa porozprávala o mnohých zaujímavých veciach, ktoré spájajú Írsko a Slovensko, o svojej práci a spomenula aj to, že pôsobí na Slovensku na svoju vlastnú žiadosť. Má rada naše počasie, ktoré je vraj príjemnejšie od toho írskeho, tiež hory a ľudí. „Naše národy majú veľa spoločného. Okrem toho, že museli bojovať o svoju nezávislosť, sme si veľmi blízky aj povahami – sme srdeční, máme podobný humor a neberieme sa príliš vážne,“ dodala na záver.

 

  • Mesiac úcty k starším

Mesiac október sa nesie v znamení úcty k starším.  Senior klub vo Svite – Podskalka pri tejto príležitosti usporiadal posedenie pre svojich členov, na ktorom sme nechýbali ani my s krátkym kultúrnym programom. Bol plný hudby, spevu, hovoreného slova a prepletený módnou prehliadkou. Takto sme si my, mladá generácia uctili starších.

 

 

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-poprad/2019_udalosti, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, style=prettyPhoto)!

V Prešove 14. 11. 2019

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024