Rozpočet 2021

Schválený Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja  za rok 2021

Záverečný účet PSK za rok 2021 schválilo Zastupiteľstvo PSK na svojom  zasadnutí dňa 09. mája 2022.

Návrh

Návrh rozpočtu PSK na roky 2021 – 2023 bol prerokovaný a schválený Zastupiteľstvom PSK na svojom 37. zasadnutí dňa 09. mája 2022 uznesením č. 962/2022.

Záverečný účet

Dokumenty na stiahnutie

Materiál 

Publikované: 21. 8. 2023

Aktualizované: 21. 8. 2023