Rozpočet 2019

Schválený Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja  za rok 2019

Záverečný účet PSK za rok 2019 schválilo Zastupiteľstvo PSK na svojom  zasadnutí dňa 25. mája 2020.

Návrh

Návrh rozpočtu PSK na roky 2019 – 2021 bol prerokovaný a schválený Zastupiteľstvom PSK na svojom 10. zasadnutí dňa 10. decembra 2018 uznesením č. 132/2018.

Záverečný účet

Dokumenty na stiahnutie

Materiál 

Publikované: 21. 8. 2023

Aktualizované: 21. 8. 2023