Ročné účtovné závierky nemocníc Prešovského samosprávneho kraja 

Ročné účtovné závierky nemocníc Prešovského samosprávneho kraja 

Uvedené ročné účtovné závierky sa týkajú len nemocníc s majetkovým podielom Prešovského samosprávneho kraja.

Ľubovnianska nemocnica, n.o.

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Pre bližšie objasnenie pojmov použite slovník k účtovným závierkam

Publikované: 7. 3. 2023

Aktualizované: 4. 12. 2023