PSK sa v projekte Originn zameriava na podnikanie v agrosektore

9. 02. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
V marci minulého roka vstúpil Prešovský samosprávny kraj (PSK ) do medzinárodného projektu ORIGINN s alokáciou pre územie viac ako 180-tisíc eur. Jeho cieľom je podpora podnikania vo vidieckych oblastiach s dôrazom na agropotravinársky sektor a tiež podpora nových pracovných príležitostí. Partneri projektu nedávno absolvovali druhé medzinárodné stretnutie. Otvorili počas neho tému digitalizácie, e-government služieb a nových potravinárskych technológií.

Prešovská krajská samospráva má za sebou druhé medzinárodné stretnutie v rámci projektu Interreg Europe ORIGINN, ktorý v území realizuje od roku 2023 v rozpočtovom náklade 180 690 eur a s 20% spolufinancovaním. Projekt sa zameriava na ekonomickú a sociálnu transformáciu vo vidieckych oblastiach, a to prostredníctvom priemyselných inovácií v agropotravinárstve. Má zabezpečiť udržateľný rast a konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, ako aj podporu nových pracovných miest či produktívnych investícií.

PSK sa v rámci projektu aktívne stretáva s projektovými odborníkmi za účelom výmeny skúseností a informácií, ktoré bude môcť zužitkovať v regionálnej politike. V tomto smere sa zúčastňuje medziregionálnych vzdelávacích podujatí a workshopov. Naposledy sa tak stalo začiatkom februára.

Zástupcovia prešovskej župy sa s partnermi zo Španielska, Talianska, Švédska, Rumunska, Írska a Estónska bližšie pozreli na poľnohospodársku politiku Estónska a rozvoj e-government služieb. Za týmto účelom navštívili Centrum rozvoja technológie potravín a fermentácie, kde získali poznatky o nových možnostiach v oblasti propagácie sektora potravinárskych technológií. V technologickom centre zas nahliadli do sveta umelej inteligencie, robotiky a podnikateľských inkubátorov.

V spolupráci s Prešovskou univerzitou počas stretnutia odprezentovali inovatívny spôsob diaľkového snímania pôdy, ktorý predstavuje dôležitý nástroj v presnom poľnohospodárstve. Prezentované riešenie PSK priblížilo k naplneniu hlavného cieľa projektu ORIGINN. Je ním snaha prinášať z regiónov inovatívne a úspešne osvedčené postupy a poznatky, ktoré prispejú k zlepšeniu nástrojov regionálnej politiky v oblasti rozvoja vidieka s dôrazom na agropotravinársky sektor. Ako aj zvýšiť znalosti a budovanie kapacít regionálnych orgánov v tejto oblasti. 

Projekt ORIGINN je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu Interreg Europe a cieli na inteligentnejšiu Európu. Dĺžka jeho realizácie je 48 mesiacov a jeho vedúcim partnerom Ministerstvo pre klímu, potraviny a rozvoj vidieka Katalánska. 

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 9. 2. 2024

Aktualizované: 9. 2. 2024

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024