PSK potvrdil memorandom spoluprácu so Zakarpatskou oblasťou

14. 05. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblasť Ukrajiny pripravujú spoločné Európske zoskupenie územnej spolupráce SK-UA EZÚS. Jeho cieľom má byť podpora rozvoja oboch území, vzájomná spolupráca v humanitárnej, vzdelávacej či zdravotníckej oblasti a zefektívnenie čerpania eurofondov. Posilnenie slovensko-ukrajinských bilaterálnych vzťahov deklarovali obe strany nedávnym podpisom spoločného memoranda v Kyjeve.

Kyjev sa stal vo štvrtok 9. mája miestom podpisu memoranda o spolupráci medzi prešovskou krajskou samosprávou a Zakarpatskou oblastnou radou (ZOR). Partnerské regióny sa ním zaviazali skvalitniť a zintenzívniť vzájomné vzťahy a pripravovať spoločné projekty pre povojnovú obnovu či rozvoj území. Memorandum na Ukrajine podpísali predseda ZOR Roman Saray a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Kanuščák. Zároveň tak potvrdili vstup oboch regiónov do spoločne pripravovaného Európskeho zoskupenia územnej spolupráce SK-UA EZÚS.

Memorandum nadviazalo na dohodu, ktorú zástupcovia PSK a ZOR spečatili ešte v máji minulého roka. Dokumentom sa vtedy uzniesli vytvoriť spoločnú platformu – EZÚS, ktorý má okrem iného priniesť skvalitnenie podmienok cezhraničnej spolupráce v Programe Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina, ako aj v programoch Interreg Danube Transnational programme či Interreg Europe/Central Europe.

Zmluvné strany sa dohodli podporovať rozvoj vzájomnej spolupráce hneď vo viacerých oblastiach od vzdelávacej cez sociálnu po ekologickú. V rámci EZÚS má byť ich prvou prioritou vypracovanie Stratégie integrovaného rozvoja cezhraničného regiónu. Stratégia má slúžiť ako podklad pre identifikáciu potrebných aktivít a zdrojov ich financovania v slovensko-ukrajinskom pohraničí.

Partneri chcú taktiež participovať na spoločných projektoch určených na obnovu logistiky, infraštruktúry, ale i cestného a hraničného prepojenia na Zakarpatskú oblasť, vrátane rozvoja cestovného ruchu. Zároveň sa zamerajú na výmenu informácií, poznatkov a skúseností medzi orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy i ekonomickými či sociálnymi subjektmi z oboch regiónov.

Slovensko-ukrajinská spolupráca sa črtá aj v ďalších sférach, akými sú ochrana zdravia a životného prostredia či rozvoj obchodných kontaktov. Zo strany PSK aktuálna ostáva naďalej  pomoc utečencom  a humanitárna pomoc.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 14. 5. 2024

Aktualizované: 14. 5. 2024

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024