PSK potvrdil memorandom spoluprácu so Zakarpatskou oblasťou

14. 05. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Prešovský samosprávny kraj a Zakarpatská oblasť Ukrajiny pripravujú spoločné Európske zoskupenie územnej spolupráce SK-UA EZÚS. Jeho cieľom má byť podpora rozvoja oboch území, vzájomná spolupráca v humanitárnej, vzdelávacej či zdravotníckej oblasti a zefektívnenie čerpania eurofondov. Posilnenie slovensko-ukrajinských bilaterálnych vzťahov deklarovali obe strany nedávnym podpisom spoločného memoranda v Kyjeve.

Kyjev sa stal vo štvrtok 9. mája miestom podpisu memoranda o spolupráci medzi prešovskou krajskou samosprávou a Zakarpatskou oblastnou radou (ZOR). Partnerské regióny sa ním zaviazali skvalitniť a zintenzívniť vzájomné vzťahy a pripravovať spoločné projekty pre povojnovú obnovu či rozvoj území. Memorandum na Ukrajine podpísali predseda ZOR Roman Saray a podpredseda Prešovského samosprávneho kraja Jozef Kanuščák. Zároveň tak potvrdili vstup oboch regiónov do spoločne pripravovaného Európskeho zoskupenia územnej spolupráce SK-UA EZÚS.

Memorandum nadviazalo na dohodu, ktorú zástupcovia PSK a ZOR spečatili ešte v máji minulého roka. Dokumentom sa vtedy uzniesli vytvoriť spoločnú platformu – EZÚS, ktorý má okrem iného priniesť skvalitnenie podmienok cezhraničnej spolupráce v Programe Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina, ako aj v programoch Interreg Danube Transnational programme či Interreg Europe/Central Europe.

Zmluvné strany sa dohodli podporovať rozvoj vzájomnej spolupráce hneď vo viacerých oblastiach od vzdelávacej cez sociálnu po ekologickú. V rámci EZÚS má byť ich prvou prioritou vypracovanie Stratégie integrovaného rozvoja cezhraničného regiónu. Stratégia má slúžiť ako podklad pre identifikáciu potrebných aktivít a zdrojov ich financovania v slovensko-ukrajinskom pohraničí.

Partneri chcú taktiež participovať na spoločných projektoch určených na obnovu logistiky, infraštruktúry, ale i cestného a hraničného prepojenia na Zakarpatskú oblasť, vrátane rozvoja cestovného ruchu. Zároveň sa zamerajú na výmenu informácií, poznatkov a skúseností medzi orgánmi miestnej a regionálnej samosprávy i ekonomickými či sociálnymi subjektmi z oboch regiónov.

Slovensko-ukrajinská spolupráca sa črtá aj v ďalších sférach, akými sú ochrana zdravia a životného prostredia či rozvoj obchodných kontaktov. Zo strany PSK aktuálna ostáva naďalej  pomoc utečencom  a humanitárna pomoc.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 14. 5. 2024

Aktualizované: 14. 5. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024