PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov

22. 05. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Vo Vranove nad Topľou chce Prešovský samosprávny kraj (PSK) vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov. Výstavbu by mal konkrétne realizovať v mestskej časti Čemerné na pozemku s nevyužívaným objektom v správe vranovského Domova sociálnych služieb. PSK ako jeho zriaďovateľ plánuje do výstavby nízkokapacitného zariadenia komunitného typu investovať vyše 1,3 milióna eur.

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou by mohol rozšíriť svoje kapacitné možnosti. Jeho zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj má totiž ambíciu postaviť v jeho objekte vo vranovskej mestskej časti Čemerné nové špecializované zariadenie pre ľudí s poruchou autistického spektra. Kraj ho chce vybudovať vďaka prostriedkom z Plánu obnovy a odolnosti, pričom predpokladaný rozpočet jeho výstavby je 1,33 mil. eur.

Projekt nového špecializovaného zariadenia na Ružovej ul. v Čemernom konkrétne rieši búracie práce, respektíve asanáciu pôvodného objektu, ktorým je dlhodobo nevyužívaný dvojpodlažný rodinný dom typu Okál. Následne sa tu má postaviť nové nízkokapacitné zariadenie sociálnych služieb, ktoré sa včlenení do bežnej zástavby mesta v rámci obytnej zóny.

Novovzniknuté zariadenie bude mať komunitný charakter a poskytovať sociálne služby celoročnou pobytovou formou, presnejšie pre autistov od 16. roku do dovŕšenia dôchodkového veku. Jeho kapacita by mala byť 12 miest.

Krajská samospráva projekt naplánovala v súlade s aktuálne platnou Koncepciou rozvoja PSK v subregióne Vranov, v rámci ktorej vystala potreba rozvíjania komunitných služieb pre osoby s duševným ochorením. Cieľom je zlepšovať dostupnosť sociálnej služby v súlade s potrebami subregiónu a zároveň rozširovať kapacitu špecializovaných zariadení.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 22. 5. 2024

Aktualizované: 22. 5. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024