Protispoločenská činnosť (zákon 54/2019)

Protispoločenské konanie PSK (zákon 54/2019)

Informácie o možnosti oznámenia v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK (ďalej aj ako „zamestnávatelia“) plní úlohy podľa tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj „zodpovedná osoba“).

Smernica k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, 227 kB)

Oznámenie protispoločenskej činnosti na PSK – podanie podnetu

Protispoločenské konanie podľa zákonu 54/2019 Z. z. je možné nahlásiť aj na Úrade PSK, a to na Útvar hlavného kontrolóra PSK.

Informácie o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Publikované: 29. 11. 2022

Aktualizované: 22. 3. 2023