Priebežné výsledky druhého kola medzinárodnej súťaže NAG IoT 2020

28. 04. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Študenti SPŠE v Prešove navrhli meteorologickú stanicu

Školstvo

Po úspešne zvládnutom prvom kole prebehlo kolo druhé. Naši študenti sa museli popasovať s náročnými úlohami nadväzujúcimi na prvé kolo. Cieľom druhého kola bolo navrhnúť meteorologickú stanicu pomocou modulu ESP 8266.

Tento modul mal byť srdcom stanice, ku ktorému boli pripojené snímače pre meranie teploty, vlhkosti, osvetlenia a stav batérie. Snímané veličiny boli prostredníctvom wifi pripojenia odosielané do Raspberry Pi, a to preposielalo tieto hodnoty na súťažný server. Na súťažnom serveri je mapka zobrazujúca stav nameraných meteorologických veličín jednotlivých tímov. Pre kontrolu stavu nameraných veličín a ovládanie inteligentného domu na diaľku mali študenti naprogramovať aplikáciu bežiacu na Raspberry Pi. Aplikácia obsahuje ovládacie prvky svetla, alarmu a otvárania garáže inteligentného domu. V konečnom dôsledku sa to našim študentom podarilo. Po vyriešení softvérovej časti začali študenti riešiť hardvérovú časť stanice, a to konštrukciu, zapojenie s dôrazom na to aby bola úplne energeticky sebestačná. Obal meteorologickej stanice bol navrhnutý a vytlačený na 3D tlačiarni, v ktorého útrobách bolo ukryté ESP 8266, batéria, modul nabíjania batérie, prevodník z 5 V na 3,3 V a napokon solárny panel. Samotná meteorologická stanica bola plne funkčná.

Naši študenti sa v silnej konkurencii škôl z Českej a Slovenskej republiky nestratili. Našu školu reprezentujú dva tímy študentov z III.SB a II.SA. Spolu je do súťaže zapojených 45 tímov, ktoré sú podľa uvedených priebežných výsledkov v porovnaní s predošlým ročníkom viac vyrovnané. Na 7. mieste je tím NullPointerException s 178 bodmi z celkového počtu 200 bodov, ktorý je zastúpený študentmi z III.SB. Na 22. mieste je tím pod názvom Nulový Odpor s 141 bodmi, ktorý pozostáva zo študentov z II.SA a II.C triedy.

 

V súčasnej dobe sa študenti pripravujú na posledné tretie kolo, ktoré sa uskutoční na škole SŠ a VOŠ aplikované kybernetiky s.r.o. v Hradci Králové.

***

Ing. Ondrej Kontura
koordinátor súťaže
SPŠE v Prešove

 

 

 

V Prešove 28. 4. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024