Priame prepojenie odborných zručností a kompetencií s praxou na SPŠ v Snine

23. 11. 2018 Nezařazené Školy informujú - archiv

Európsky týždeň odborných zručností 2018

Školstvo

Lepšie raz vidieť, ako trikrát čítať v zošite. Zažitá školská pravda, ktorú netreba dokazovať. Preto sa žiaci tretieho ročníka, študijného odboru technika a prevádzka dopravy Strednej priemyselnej školy v Snine, rozhodli, že novú tému z predmetu cestná doprava prežijú prakticky.

Žiaci počas Európskeho týždňa odborných zručností po dohode s pánom Františkom Mergom, konateľom spoločnosti, navštívili Stanicu technickej kontroly v Snine. Počas odbornej exkurzie ich sprevádzali páni Jaroslav Kudláč a Viliam Petro.

Náplňou exkurzie bola praktická realizácia výkonu emisnej a technickej kontroly, ktorej súčasťou bol aj odborný komentár k jednotlivým pracovným fázam a prebiehajúcim činnostiam a vysoko kvalifikovaný odborný výklad k danej téme. Veľkým prínosom bolo, že niektoré merania si žiaci, pod odborným dohľadom, mohli aj vyskúšať a zároveň žiaci dostali aj odpovede na svoje otázky. Aj keď sa vraví, že prax bez teórie je slepá, skúsili sme to opačne, pretože niektoré odborné témy na našich žiakov v škole po teoretickej stránke ešte len čakajú, ale v praktickej činnosti ich už mohli vidieť. Takže názorne sa tu prepojila škola s praxou a prax so školou. Odborná exkurzia je vždy obohatením vedomostí. Žiaci môžu priamo vidieť, skúsiť, zažiť a pýtať sa odborníkov z praxe. Po exkurzii si žiaci zase sadnú do školských lavíc a doplnia videné a zažité o teóriu, ktorá vždy podporuje prax.

A to je jednou z priorít Strednej priemyselnej školy v Snine – podporovať získavanie odborných zručností a kompetencií a ich priame prepojenie s praxou.

***

PhDr. Jarmila Kuriljuková
SPŠ V Snine

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2018_ki, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=true, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 23. 11. 2018

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024