Priame prepojenie odborných zručností a kompetencií s praxou na SPŠ v Snine

23. 11. 2018 Nezařazené Aktuality - archiv

Európsky týždeň odborných zručností 2018

Školstvo

Lepšie raz vidieť, ako trikrát čítať v zošite. Zažitá školská pravda, ktorú netreba dokazovať. Preto sa žiaci tretieho ročníka, študijného odboru technika a prevádzka dopravy Strednej priemyselnej školy v Snine, rozhodli, že novú tému z predmetu cestná doprava prežijú prakticky.

Žiaci počas Európskeho týždňa odborných zručností po dohode s pánom Františkom Mergom, konateľom spoločnosti, navštívili Stanicu technickej kontroly v Snine. Počas odbornej exkurzie ich sprevádzali páni Jaroslav Kudláč a Viliam Petro.

Náplňou exkurzie bola praktická realizácia výkonu emisnej a technickej kontroly, ktorej súčasťou bol aj odborný komentár k jednotlivým pracovným fázam a prebiehajúcim činnostiam a vysoko kvalifikovaný odborný výklad k danej téme. Veľkým prínosom bolo, že niektoré merania si žiaci, pod odborným dohľadom, mohli aj vyskúšať a zároveň žiaci dostali aj odpovede na svoje otázky. Aj keď sa vraví, že prax bez teórie je slepá, skúsili sme to opačne, pretože niektoré odborné témy na našich žiakov v škole po teoretickej stránke ešte len čakajú, ale v praktickej činnosti ich už mohli vidieť. Takže názorne sa tu prepojila škola s praxou a prax so školou. Odborná exkurzia je vždy obohatením vedomostí. Žiaci môžu priamo vidieť, skúsiť, zažiť a pýtať sa odborníkov z praxe. Po exkurzii si žiaci zase sadnú do školských lavíc a doplnia videné a zažité o teóriu, ktorá vždy podporuje prax.

A to je jednou z priorít Strednej priemyselnej školy v Snine – podporovať získavanie odborných zručností a kompetencií a ich priame prepojenie s praxou.

***

PhDr. Jarmila Kuriljuková
SPŠ V Snine

Fotogaléria

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/sps-snina/2018_ki, cols=2, rows=1, highlightColor=#e0e0e0, alsoSubfolders=false, originalLink=true, sendCardLink=false, bottomText=true, galleryStyle=prettyPhoto, orderBy=title, orderDirection=asc)!

 

V Prešove 23. 11. 2018

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024