Prešovská škola vďaka Diamantovej cene DofE zlepšila svoj manažment

11. 06. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Diamantovou cenou DofE sa hrdí ďalšia stredná škola Prešovského samosprávneho kraja. Atraktívny medzinárodný program zameraný na zlepšenie manažérskych a komunikačných zručností najnovšie absolvovala Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove. Vďaka Diamantovej cene škola zvýšila svoj kredit a zlepšila riadiace schopnosti.

SOŠ gastronómie a služieb v Prešove si počas slávnostnej ceremónie v utorok 11. júna prevzala Diamantovú cenu DofE, ktorú organizuje Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Stalo sa tak po jej celoročnom systematickom vzdelávaní v oblasti líderských zručností. Zisk ocenenia škole prináša dlhodobé manažérske vzdelanie, ktoré využije vo svojom ďalšom rozvoji. SOŠ gastronómie a služieb v Prešove sa ocenením pripojila k štvorici župných stredných škôl, ktoré Diamantovú cenu získali v predošlých rokoch.

V aktuálnom štvrtom ročníku programu absolvovali riaditelia a koordinátori zapojených stredných škôl celkovo štyri vzdelávacie moduly pod taktovkou expertných mentorov z manažérskych pozícií popredných slovenských firiem. Komunikačné a líderské zručnosti získavali presnejšie v module Ja ako líder, taktiež počas workshopov Vízia školyBudovanie a riadenie tímov. V poslednom workshope sa zamerali na Financie a zdroje.

Školy zužitkujú  získané vedomosti a zručnosti vo svojom ďalšom fungovaní a sú pre ne tiež motiváciou k inováciám. Vďaka absolvovaniu programu budú lepšie viesť svoje tímy, komunikovať a zvládať stresové situácie a tiež plánovať a napokon i financovať školské projekty. Všeobecne tým prispejú k zlepšeniu školského prostredia a podmienok vo svojich výchovno-vzdelávacích inštitúciách.

Rozvojový program riaditeľov a učiteľov na stredných školách zapojených v DofE pod názvom Diamantová cena vznikol pred štyrmi rokmi. Bol odozvou na úzku spoluprácu ich vedenia a učiteľských zborov s mladými ľuďmi pri rozvíjaní ich potenciálu. Práve táto spolupráca poukázala aj na potrebu lepšieho vzdelávania v oblasti manažmentu a komunikácie. Dnes je v programe DofE, ktorý na Slovensku pôsobí od roku 2015, aktívnych vyše 1500 slovenských učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí mentorujú viac ako 7 000 mladých ľudí na 245 školách a miestnych centrách. 

Nositeľmi Diamantovej ceny v Prešovskom kraji sú po štyroch  ročníkoch programu Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej v Prešove, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov, Gymnázium, Kukučínova v Poprade, Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou a najnovšie aj SOŠ gastronómie a služieb v Prešove.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 11. 6. 2024

Aktualizované: 11. 6. 2024

Najčítanejšie správy

11. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Šariš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Spiš (26.06.2024)
21. 6. 2024
12. zasadnutie Kooperačnej rady SPR Horný Zemplín (26.06.2024)
21. 6. 2024
Okres Sabinov má ďalší vynovený most aj cestný úsek
21. 6. 2024
Súťaž stredoškolských časopisov PSK – prihlasovanie spustené
21. 6. 2024
Mercedes Benz Vito - ŠvP Detský raj, Vysoké Tatry
21. 6. 2024