Prešovská škola vďaka Diamantovej cene DofE zlepšila svoj manažment

11. 06. 2024 Aktuality – aktuálne Aktuality 2024
Diamantovou cenou DofE sa hrdí ďalšia stredná škola Prešovského samosprávneho kraja. Atraktívny medzinárodný program zameraný na zlepšenie manažérskych a komunikačných zručností najnovšie absolvovala Stredná odborná škola gastronómie a služieb v Prešove. Vďaka Diamantovej cene škola zvýšila svoj kredit a zlepšila riadiace schopnosti.

SOŠ gastronómie a služieb v Prešove si počas slávnostnej ceremónie v utorok 11. júna prevzala Diamantovú cenu DofE, ktorú organizuje Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu. Stalo sa tak po jej celoročnom systematickom vzdelávaní v oblasti líderských zručností. Zisk ocenenia škole prináša dlhodobé manažérske vzdelanie, ktoré využije vo svojom ďalšom rozvoji. SOŠ gastronómie a služieb v Prešove sa ocenením pripojila k štvorici župných stredných škôl, ktoré Diamantovú cenu získali v predošlých rokoch.

V aktuálnom štvrtom ročníku programu absolvovali riaditelia a koordinátori zapojených stredných škôl celkovo štyri vzdelávacie moduly pod taktovkou expertných mentorov z manažérskych pozícií popredných slovenských firiem. Komunikačné a líderské zručnosti získavali presnejšie v module Ja ako líder, taktiež počas workshopov Vízia školyBudovanie a riadenie tímov. V poslednom workshope sa zamerali na Financie a zdroje.

Školy zužitkujú  získané vedomosti a zručnosti vo svojom ďalšom fungovaní a sú pre ne tiež motiváciou k inováciám. Vďaka absolvovaniu programu budú lepšie viesť svoje tímy, komunikovať a zvládať stresové situácie a tiež plánovať a napokon i financovať školské projekty. Všeobecne tým prispejú k zlepšeniu školského prostredia a podmienok vo svojich výchovno-vzdelávacích inštitúciách.

Rozvojový program riaditeľov a učiteľov na stredných školách zapojených v DofE pod názvom Diamantová cena vznikol pred štyrmi rokmi. Bol odozvou na úzku spoluprácu ich vedenia a učiteľských zborov s mladými ľuďmi pri rozvíjaní ich potenciálu. Práve táto spolupráca poukázala aj na potrebu lepšieho vzdelávania v oblasti manažmentu a komunikácie. Dnes je v programe DofE, ktorý na Slovensku pôsobí od roku 2015, aktívnych vyše 1500 slovenských učiteľov a pracovníkov s mládežou, ktorí mentorujú viac ako 7 000 mladých ľudí na 245 školách a miestnych centrách. 

Nositeľmi Diamantovej ceny v Prešovskom kraji sú po štyroch  ročníkoch programu Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej v Prešove, Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov, Gymnázium, Kukučínova v Poprade, Gymnázium Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou a najnovšie aj SOŠ gastronómie a služieb v Prešove.

Autor: Oddelenie komunikácie

V Prešove 11. 6. 2024

Aktualizované: 11. 6. 2024

Najčítanejšie správy

Ekonóm-ka/Účtovník-čka, Vihorlatské múzeum v Humennom
19. 7. 2024
Pedagogický asistent, Spojená škola, Prešov
19. 7. 2024
Knihy sa dajú požičať aj na netradičných miestach Prešovského kraja
18. 7. 2024
Naberajú skúsenosti aj v lete priamo u zamestnávateľa
18. 7. 2024
Seniori sa v laviciach strednej školy PSK učia digitálnym zručnostiam
18. 7. 2024
Inštruktor/-ka sociálnej rehabilitácie - CSS Kežmarok
16. 7. 2024