Prenájom nehnuteľného majetku - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa

Predmet nájmu:

  • časť pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 2813, nachádzajúci sa na ul. Zámockej 22, 064 01 Stará Ľubovňa, parcelné číslo 4219, katastrálne územie Stará Ľubovňa
  • spevnená plocha sa nachádza v objekte hradu Ľubovňa – východný bastión
  • prenajímaná plocha: 90m2

Podmienky:

  • využitie priestoru : poskytovanie služieb – predaj rýchleho občerstvenia a predaj suvenírov
  • obdobie: od účinnosti zmluvy do 31.10. 2011

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle PhDr. Dalibor Mikulik tel.: 0902 653 490
  • Žiadosti o prenájom pozemku v areáli hradu Ľubovňa s uvedením identifikačných údajov, účelu nájmu, cenu nájmu a doby nájmu požadujeme doručiť do 17. 5. 2011 14:00 na adresu:

Ľubovnianske múzeum – hrad
Zámocká 20
064 01 Stará Ľubovňa

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024