Prenájom nehnuteľného majetku – Gymnázium duklianskych hrdinov, Svidník

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a. ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, 089 01 Svidník

Predmet nájmu:

  • Časť pozemku zapísaného na liste vlastníctva č. 1183 v areáli školy na parcele číslo 26, katastrálne územie Svidník
  • Prenajímaná plocha: 6,25 m2
  • Predmet nájmu je vhodný na prenosné osadenie (nie na pevno) predajného stánku využitého na podnikateľskú činnosť

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/7521036 – RNDr. Ján Rodák, riaditeľ školy.
  • Žiadosti o prenájom pozemku s uvedením identifikačných údajov, účelu , doby a ceny prenájmu požadujeme doručiť v termíne do 05. 01. 2012 9:00 na adresu:

Gymnázium duklianskych hrdinov
Komenského 16
089 01 Svidník

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024