Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola Poprad

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Stredná priemyselná škola, Mnoheľová 828/23, 058 46 Poprad

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4720 sa nachádza na ul. Mnoheľovej č. 828/23, Poprad, parcela číslo 2596/1, súpisné číslo 828, katastrálne územie Poprad 
  •  nebytové priestory  – zubná ambulancia
  •  prenajímaná plocha v m239 m2

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  052/7893602.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, doby nájmu, účelu nájmu  požadujeme zasielať do 02. 09. 2010 na adresu:

Stredná priemyselná škola
Mnoheľová 828/23
058 46 POPRAD

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024