Prenájom nebytových priestorov - Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska Humenné

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1, 066 59 Humenné

Predmet nájmu:

  • pozemok na umiestnenie reklamného zariadenia zapísaný na liste vlastníctva č. 8357, sa nachádza na ulici Komenského 1, parcelné číslo 3359, katastrálne územie Humenné
  • objekt – ŠKOLA

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  057/188 81 30, 057/775 40 48. 
  • Žiadosti o nájom pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby, účelu nájmu požadujeme zasielať do 27. 01. 2011 na adresu:

Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska
Komenského 1
066 59 Humenné

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024