Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Sabinov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola,  ul. SNP č. 16, 083 01 Sabinov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1421 sa nachádza na ul. Hollého č. 30, parcela číslo 2103/41, súpisné číslo 351, katastrálne územie Sabinov
  •  objekt: Dielne OV 
  •  prenajímaná plocha v m2 :  150 m2

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  051/488 01 06 .
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 15.12.2009 na adresu:

Stredná odborná škola
ul. SNP č. 16
083 01 Sabinov 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024