Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

Predmet zmluvy:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4717 sa nachádza na ulici Okružnej, súpisné číslo 2011, parcelné číslo 852,  katastrálne územie Poprad
  •  objekt:  Internát – XI. poschodie
  •  prenajímaná plocha v m2 :

priestory miestnosti o výmere  16,5  m2
spoločné priestory o výmere       3,0 m2  

 

Na sprevádzkovanie priestorov sú potrebné opravy.  

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   052/77 218 76.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme zasielať do 2. 2. 2011 na adresu:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

 

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024