Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Poprad

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

 • Stredná odborná škola, Okružná 761/25, 058 01 Poprad

Predmet zmluvy:

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 4717 sa nachádza na ulici Okružnej, súpisné číslo 2011, parcelné číslo 852, katastrálne územie Poprad
 • objekt: Budova – prízemie – samostatný vchod
 • prenajímaná plocha v m2:
   • priestory miestnosti o výmere 25,0 m2
   • skladové priestory o výmere 44,0 m2

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 052/77 218 76.
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu požadujeme zasielať do 7. 2. 2011 na adresu:

Stredná odborná škola
Okružná 761/25
058 01 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024