Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola polytechnická Humenné

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8362 sa nachádza na ul. Štefánikovej 1550/20, Humenné, parcela číslo 4111/2, súpisné číslo 5062, katastrálne územie Humenné
  •  objekt: „Závodná kuchyňa a jedáleň“
  •  prenajímaná plocha v m2 :

závodná jedáleň (suterén, jedáleň, úpravovňa jedál, ostatné priestory)                      645,60 m2

Ponúkané priestory sú v zlom technickom stave a je potrebná rekonštrukcia /(fasáda, výmena okien, výmena zariadenia, odsávacie zariadenie).
Ponúkané priestory na prenájom sú voľné od 1. 4. 2010.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  057/776 78 86 p. Karasová Viera.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu  požadujeme zasielať do 30. 03. 2010 na adresu:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

 

 

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024