Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola polytechnická Humenné

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, 066 01 Humenné

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 8362 sa nachádza na ul. Štefánikova 1550/20, Humenné, parcela číslo 4111/2, súpisné číslo 5062, katastrálne územie Humenné
  •  objekt: Závodná jedáleň 
  •  prenajímaná plocha v m2 :

suterén                      192,38 m2
jedáleň                       182,00 m2
úpravovňa jedál         94,80 m2
ostatné priestory    176,42 m2
SPOLU:                       645,60 m2

  • Ponúkané priestory sú v zlom technickom stave a je potrebná rekonštrukcia (fasáda, výmena okien, výmena zariadenia, odsávacie zariadenie).

Cena nájmu:

  • minimálne nájomné za priestory:

                  suterén                       8,96 €/m2/rok    (270,- Sk/m2/rok)
                  jedáleň                      15,60 €/m2/rok    (470,- Sk/m2/rok)
                  úpravovňa jedál       26,72 €/m2/rok    (805,- Sk/m2/rok)
                  ostatné priestory   15,60 €/m2/rok     (470,- Sk/m2/rok)

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  057/776 78 86 .
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu a rozsahom rekonštrukčných prác požadujeme zasielať do 15.12.2009 na adresu:

Stredná odborná škola polytechnická
Štefánikova 1550/20
066 01 Humenné

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024