Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Majstra Pavla, Levoča

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods.9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení  kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 Levoča

Predmet nájmu:

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 245, súpisné číslo 2991, parcela číslo 820, KÚ Levoča
 • prenajímané priestory sa nachádzajú v suterénnych priestoroch športovej haly, na ulici Kukučínova 12 a na 1.NP
 • nebytové priestory v suteréne sú vhodné na zriadenie nechtového štúdia, masáží, kozmetiky a zabezpečenie služieb starostlivosti o telo na 1.NP na posilovňu, fitnes,spinning.
 • prenajímaná plocha v suteréne v m2:

Objekt

Miest.č.

Názov

výmera

1

014

Obchod a služby

17,32

013

Spoločné a ostatné priestory – WC

3,02

011

Spoločné a ostatné priestory – šatňa – sprchy

18,69

2

015

Obchod a služby – priestor so sprchou a umývadlom

17,32

009

Spoločné a ostatné priestory – WC

2,84

3

016

Spoločné a ostatné priestory bez okna

22,32

 

008

Spoločné a ostatné priestory – WC

2,84

 

003,007,010

Spoločné a ostatné priestory -zádverie a chodba

22,29

Vstup do priestorov je možný samostatne. Prenájom suterénu možný vcelku alebo jednotlivé objekty .

 • prenajímaná plocha na 1NP v m2

Objekt

Miest.č.

Názov

výmera

1

130

Obchod a ostatné služby

47,17

127,126

Spoločné a ostatné priestory – WC, sprcha,šatňa

15,28

125

Spoločné a ostatné priestory – chodba

5,50

Cena nájmu:

 • minimálne nájomné za priestory obchod a služby 21,74 €/m2 /ročne
 • minimálne nájomné za spoločné a ostatné priestory 9,96 € /m2 /ročne
 • úhrada za služby :za vykurovanie priestorov 7,30 € /m2 /ročne
 • v cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie, voda ,

Doba nájmu :

 • neurčitá

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 053/4513291-3, Katarína Kukučková,ekonómka
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu a účelu nájmu požadujeme doručiť do 8.4.2011do 10.00 hod. v zalepenej obálke označenej „Nájom – neotvárať!„ na adresu školy:

Stredná odborná škola Majstra Pavla
Kukučínova 9
054 27 Levoča

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024