Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Lipany

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany

Predmet nájmu:

  • učebňa číslo dverí 201 o výmere 63 m2 na druhom poschodí budovy školy, súp. č. 114, nachádzajúcej sa na ulici Komenského 16 v Lipanoch na parcele č. 1240/3 v katastrálnom území Lipany , na LV č.1108
  • učebňa je využívaná každý deň počas celého školského roka správcom majetku na výchovno-vyučovací proces v doobedňajších hodinách
  • Spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/4880015 – Ing. Jozef Kožuško, riaditeľ školy a na čísle 051/4880018 – Ing. Miloslava Vaľková, ekonómka školy
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 04. 08. 2011 na adresu:

Stredná odborná škola
Komenského 16
082 71 Lipany

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024