Prenájom nebytových priestorov – Stredná odborná škola, Lipany

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Stredná odborná škola, Komenského 16, 082 71 Lipany

Predmet nájmu:

  • Strešná plocha o celkovej výmere 1,5 m2 na budove školy, súp. č. 114, nachádzajúcej sa na ulici Komenského 16 v Lipanoch na parcele č. 1240/3 v katastrálnom území Lipany , na LV č.1108

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu: 051/4880015 – Ing. Jozef Kožuško, riaditeľ školy a na čísle 051/4880018 – Ing. Miloslava Vaľková, ekonómka školy
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 07. 06. 2011 na adresu:

Stredná odborná škola
Komenského 16
082 71 Lipany

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024