Prenájom nebytových priestorov - Stredná odborná škola Kežmarok

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Stredná odborná škola, Pradiarenská 1, 060 01 Kežmarok

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 1994 sa nachádza na ul. Pradiarenskej 1,  parcela číslo 3722/3, súpisné číslo 1231, katastrálne územie Kežmarok
  •  objekt: ŠKOLA – prízemie
  •  prenajímaná plocha v m2 :

učebňa č. 9                  34,80  m2   
učebňa č. 14                57,85 m2
učebňa č. 16                57,85 m2
spoločné priestory   24,80 m2
1/2 garáže                    18,00 m2

 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   052/452 30 39.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 30.11.2009 na adresu:

Stredná odborná škola
Pradiarenska 1
060 01 Kežmarok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024
Dochádzka členov Komisie kultúry a národnostných menšín (25.04.2024)
17. 5. 2024
Učiteľ/ka odborných predmetov - doprava, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024
Majster odbornej výchovy - výroba konfekcie, SOŠ polytechnická a služieb, Svidník
17. 5. 2024