Prenájom nebytových priestorov - Spojená škola Prešov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Spojená škola, ul. Ľ. Podjavorinskej 22, 080 05 Prešov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 12693, parcelné číslo 14808, súpisné číslo 11739, katastrálne územie Prešov
  •  objekt: Dielňa   
  •  prenajímaná plocha v m2 :  73,16 m2
  • možnosť prenájmu priestorov na výrobné a skladové účely

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  051/77 05 288 .
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 25.2.2010 na adresu:

Spojená škola
ul. Ľ. Podjavorinskej 22
080 05 Prešov 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024