Prenájom nebytových priestorov - Spojená škola Bardejov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov

Predmet nájmu:

  • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 10575 sa nachádza na ul. Štefánikovej 64,  Bardejov, parcela číslo 1641, súpisné číslo stavby 2985 (budova Nových dielní OV),  
    katastrálne územie Bardejov. Priestory budú voľné od 01. 11. 2010. 
  • objekt: „Budova Nových dielní OV“
  • nebytové priestory sú určené na zriadenie umývarky osobných áut
  • prenajímaná plocha v m2 :

plocha umývarky a odstavnej plochy:      94,50 m2 (1 miestnosť)
ostatné plochy (spoločné priestory) :       2,32 m2 (WC, chodba)
SPOLU:                                                            96,82 m2 

Kontakt: 

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  054/4880170, mobil: 0905 799 052, e-mail: ekonom@spojenabj.sk.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, doby nájmu, účelu nájmu  požadujeme zasielať do 18. 10. 2010 na adresu:

Spojená škola
Štefánikova 64
085 14 Bardejov

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024