Prenájom nebytových priestorov - Spojená škola Bardejov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Spojená škola, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov

Predmet nájmu:

  •  nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 10575 sa nachádza na ul. Štefánikovej 64, Bardejov, parcela číslo stavby 1635, súpisné číslo 2982 (budova Turistickej ubytovne),  
     katastrálne územie Bardejov
  •  objekt: „Budova Turistickej ubytovne“
  •  nebytové priestory sú určené na kancelárske, skladové a vyučovacie priestory
  •  prenajímaná plocha v m2 :

plocha kancelárií:                                      84,68 m2 (5 miestnosti)
skladové priestory:                                  55,67 m2 (2 miestnosti)
priestory na vyučovanie:                       128,55 m2 (1 miestnosť)

ostatné plochy (spoločné priestory):   89,90 m
2
SPOLU:                                                       358,80 m2
 

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu  054/4880170, mobil: 0905 799 052, e-mail: ekonom@spojenabj.sk.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, doby nájmu, účelu nájmu  požadujeme zasielať do 20. 09. 2010 na adresu:

Spojená škola
Štefánikova 64
085 14 Bardejov

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024