Prenájom nebytových priestorov - Šarišské múzeum, Bardejov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Šarišské múzeum, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

  • vstupná hala prírodovednej expozície Šarišského múzea, v objekte Rhodyho 4, Bardejov, číslo parcely 1068/2, súpisné číslo 114, prenajímaná plocha: 65 m2
  • spoločné priestory, v objekte Rhodyho 4, Bardejov, číslo parcely 1068/2, súpisné číslo 114 (WC, chodba, sklad), prenajímaná plocha: 22 m2
  • prevádzkové priestory, v objekte Rhodyho 5, Bardejov, číslo parcely 1068/3, súpisné číslo 115, prenajímaná plocha: 26 m2
  • pozemky átria v dvornom trakte objektov č. 3, 4 a 5 na Rhodyho ulici v Bardejove, (číslo parcely: 1067, 1069, 1070, 1071, 1072), prenajímaná plocha: 721 m2
  • nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva č. 382, katastrálne územi Bardejov

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 054/ 47 249 66 – PhDr. František Gutek, riaditeľ Šarišského múzea 
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov, pozemkov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme zasielať do 17. 12. 2010 na adresu:

         Šarišské múzeum
         Radničné námestie č. 13
         085 01 Bardejov

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024