Prenájom nebytových priestorov – Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela, Radničné nám. 1, 085 01 Bardejov

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory v suteréne objektu na Radničnom námestí 1 v Bardejove
  • nehnuteľnosť v katastrálnom území Bardejov, list vlastníctva 9134, súpisné číslo 1 na parcele číslo 873
  • miestnosť o rozmeroch 5,5 m x 4,9 m , prenajímaná plocha spolu 26,95 mvhodná na predajňu prípadne na kancelárske účely

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Minimálna cena nájmu:

  • 57 €/ m2 / rok + služby (elektrická energia, kúrenie, vodné a stočné)

Kontakt:

  • Bližšie informácie na telefóne č. 054/ 472 2105 p. Jaroslav Stach, prípadne Ján Novák.
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 31.10.2011 na adresu:

Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Radničné nám. 1
085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024