Prenájom nebytových priestorov - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení , kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa 

Predmet nájmu:

 • pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2813, nachádzajúci sa na ul. Zámockej 20, 064 01 Stará Ľubovňa,  parcelné číslo 4189,  katastrálne územie Stará Ľubovňa

 • objekt:

  zbierkový predmet – hospodárska stavba  (sýpka z Hromoša) umiestnená v areáli skanzenu

  prírastkové číslo:45/89

  evidenčné číslo :12524

 • prenajímaná plocha:  16 m2

 • minimálna cena:  100 €/m2/rok

Podmienky:

 • využitie priestoru : predaj suvenírov – obdobie od 1.5.2011 – 31.10. 2012

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu:  Balužinský Jozef tel.:0902247422 , mail:skanzen@slnet.sk

 • Žiadosti o prenájom pozemku v areáli hradu Ľubovňa s uvedením identifikačných údajov, účelu nájmu, cenu nájmu a doby nájmu požadujeme doručiť do 1. 4. 2011 na adresu:

         Ľubovnianske múzeum – hrad
         Zámocká 20
         064 01  Stará Ľubovňa

 

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024