Prenájom nebytových priestorov - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa 

Predmet nájmu:

  • pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2813, nachádzajúci sa na ul. Zámockej 20, 064 01 Stará Ľubovňa,  parcelné číslo 4189,  katastrálne územie Stará Ľubovňa
  • objekt: zbierkový predmet – hospodárska stavba /sýpka z Hromoša/ umiestnená v areáli skanzenu /prírastkové číslo: 45/89, evidenčné číslo: 12524/
  • prenajímaná plocha:  16 m2 

Podmienky:

  • využitie priestoru: predaj suvenírov – obdobie od 1. 5. – 31. 10.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu:  Balužinský Jozef, tel. č.  0902 247 422, e-mail: skanzen@slnet.sk
  • Žiadosti o prenájom pozemku v areáli hradu Ľubovňa s uvedením identifikačných údajov, účelu nájmu, doby nájmu požadujeme zasielať do 8. 4. 2010 na adresu:

         Ľubovnianske múzeum – hrad
         Zámocká 20
         064 01  Stará Ľubovňa

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024