Prenájom nebytových priestorov - Ľubovnianske múzeum - hrad, Stará Ľubovňa

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Ľubovnianske múzeum – hrad, Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa 

Predmet nájmu:

  • pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 2813, nachádzajúci sa na ul. Zámockej 20, 064 01 Stará Ľubovňa,  parcelné číslo 4219,  katastrálne územie Stará Ľubovňa
  • objekt: pozemok – plocha určená na prevádzkovanie letnej reštauračnej terasy v areáli hradu Ľubovňa
  • prenajímaná plocha:  200 m2 

Podmienky:

  • využitie pozemku na prevádzkovanie letnej reštauračnej terasy – obdobie od 1.4. – 31.10.

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu:  PhDr. Dalibor Mikulik,  0902 653 490, e-mail: hradlubovna@slnet.sk.
  • Žiadosti o prenájom pozemku v areáli hradu Ľubovňa s uvedením identifikačných údajov, účelu nájmu, doby nájmu požadujeme zasielať do 31. 3. 2010 na adresu:

         Ľubovnianske múzeum – hrad
         Zámocká 20
         064 01  Stará Ľubovňa

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024