Prenájom nebytových priestorov – Hornošarišské osvetové stredisko, Bardejov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca:

Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho č. 6, 085 01 BARDEJOV

Predmet nájmu:

1. Kaviareň Bašta

 • ·nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 9071, parcela č. 1074, súpisné číslo 144, katastrálne územie Bardejov
 •  prenajímaná plocha: kaviareň o výmere 71,5 m2, skladové priestory 16,5 m2, chodba, WC 55 m2, spolu: 143 m2
 •  spôsob nájmu: priamy nájom

2. Bývalá herňa

 • pivničné priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 9071, parcela č.1074, súpisné číslo 144, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímaná plocha: úžitková plocha 50,8 m2, schodište 4 m2, skladová plocha 15,4 m2 a spoločné priestory 19,75 m2, spolu 89,95 m2
 • spôsob nájmu: priamy nájom

3. Miestnosť na II. poschodí

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 9071, parcela číslo 1073, súpisné číslo 143, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímaná plocha: miestnosť o rozlohe 34,0 m2 na kancelárske a iné účely
 • spôsob nájmu: priamy nájom

4. Miestnosť na I. poschodí

 • nebytové priestory umiestnené v nehnuteľnosti zapísanej na liste vlastníctva č. 9071, parcela číslo 1073, súpisné číslo 143, katastrálne územie Bardejov
 • prenajímaná plocha: miestnosť o rozlohe 29,0 m2 na kancelárske účely
 • spôsob nájmu: priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 054/472 22-75 p. Mgr. art. Juraj Bochňa, riaditeľ HOS, prípadne p. Gmitterová, ekonómka HOS
 • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením predmetu nájmu, identifikačných údajov, ceny, doby a účelu nájmu požadujeme doručiť do 31. 3. 2011 na adresu:

Hornošarišské osvetové stredisko
Rhodyho č.6
085 01 Bardejov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024