Prenájom nebytových priestorov - Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

Správca:

Hornošarišské osvetové stredisko, Rhodyho č. 6, 085 01 Bardejov 

Predmet nájmu:

  • objekty:

Bývala herňa – priestory v suteréne  – LV č. 9071, parcelné číslo 1074, súpisné číslo 144, katastrálne územie Bardejov   

                        – prenajímaná plocha:  úžitková plocha       50,8 m
                                                            schodište                 4,0   m2
                                                            skladová plocha     15,4   m2
                                                            spoločné priestory 19,75 m2
                                              SPOLU:                                 89,95 m2

Miestnosť na II. poschodí   – kancelárske a iné účely – LV č. 9071, parcelné číslo 1073, súpisné číslo 143, katastrálne územie Bardejov

                                                  – prenajímaná plocha: 34 m2

Miestnosť v Prašnej bašte – priestor na prízemí, zriadenie malej predajne

                                                  – prenajímaná plocha: 15,5 m2

Kontakt:

  • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle:  054/4722275 p. Mgr. art. Juraj Bochňa, riaditeľ HOS, prípadne p. Gmitterová ekonómka Hornošarišského osvetového strediska 
  • Žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, účelu nájmu, doby nájmu požadujeme zasielať do 18. 05. 2010 na adresu:

         Hornošarišské osvetové stredisko
         Rhodyho č. 6
         085 01  Bardejov

 

 

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024