Prenájom nebytových priestorov - Gymnázium J.A.Raymana Prešov

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné: 

Správca:


Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, 080 01 Prešov

 

Predmet nájmu:

  • nebytové priestory o výmere  0,6 m2 vo vestibule školy – budova  zapísaná na liste vlastníctva 9895, súp. číslo 4958, na parcele KN C 3069
  • účel  nájmu – umiestnenie automatu na teplé a studené nápoje

Spôsob nájmu:

  • priamy nájom

Kontakt:

  • bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu 051/7711600
  • žiadosti o prenájom nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov a ceny požadujeme doručiť do 30. 3. 2011 na adresu školy:

Gymnázium J. A. Raymana
Mudroňova 20
080 01 Prešov

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024