Prenájom nebytových priestorov - Divadlo Jonáša Záborského, Prešov

29. 12. 2017 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 258/2009 Z.z. s účinnosťou od 1.7.2009, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje následovné:

 

Správca:

Divadlo Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov

Predmet nájmu I:

 • pozemok – časť parcely č. 497, evidovaný na liste vlastníctva č. 12252, katastrálne územie Prešov, zastavaná plocha
 • objekt: pozemok, ktorý sa nachádza vo dvorovej časti Divadla Jonáša Záborského 
 • prenajímaná plocha v m2 :  18 m2
 • prístup k pozemku je z dvorovej časti objektov DJZ alebo z Hlavnej ulice cez predajňu Orange

Predmet nájmu II:

 • nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 12252,  parcelné číslo 4070/5, súpisné číslo 7040, katastrálne územie Prešov, zastavaná plocha o výmere 4850 m2
 • objekt: budova Divadla Jonáša Záborského – II. poschodie
 • prenajímaná polocha v m2:  
                        nebytový priestor – kancelária č. 309        o výmere 19 m2
 • prístup do objektu je cez vrátnicu Divadla Jonáša Záborského                      

Kontakt:

 • Bližšie informácie ohľadom prenájmu získate na telefónnom čísle správcu   0907 971 940.
 • Žiadosti o prenájom pozemku a nebytových priestorov s uvedením identifikačných údajov, ceny, doby nájmu, účelu nájmu požadujeme zasielať do 26.2.2010 na adresu:

Divadlo Jonáša Záborského 
Námestie legionárov 6
081 61 Prešov

 

 

 

 

 

V Prešove 29. 12. 2017

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024