Prenájom majetku – Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

24. 01. 2013 Nezařazené Prenájom majetku - archiv

 

V zmysle § 9a, ods. 9 zákona NR SR č. 446/2001 o majetku vyšších územných celkov v platnom znení, kde Vyšší územný celok zverejní zámer prenajať svoj majetok, Úrad Prešovského samosprávneho kraja zverejňuje nasledovné:

Správca :

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov


Predmet nájmu:

 • Pozemok, časť parcely evidovanej na liste vlastníctva č.1855, na parcele číslo 1586, katastrálne územie Spišská Sobota a garážové boxy
 • Prenajímaná plocha v m² :
  Pozemok 500 m² 
  4 garážové boxy o výmere 148,32 m²

Spolu : 648,32 m²

Minimálne nájomné:

 • Plocha pozemku : 3,93 €/m²/rok
 • Garážové boxy : 19,25 €/m²/rok
 • V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady na energie, plyn, kúrenie, voda a daň z nehnuteľnosti. Upratovanie a odvoz odpadu prenajímateľ nebude poskytovať, nájomca si to zabezpečí na svoje náklady.
 • Predmet nájmu je nutné prenajať ako celok

Spôsob nájmu:

 • priamy nájom

Kontakt:

 • Bližšie informácie prenájmu získate na tel.č. správcu 0905/425223 p.Kubusová
 • Žiadosti o nájom s uvedením identifikačných údajov,ceny, doby, účelu nájmu požadujeme doručiť do 31.3.2011 na adresu:

Správa a údržba ciest PSK
oblasť Poprad
Kukučínova 20
058 01 Poprad

V Prešove 24. 1. 2013

Najčítanejšie správy

Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024
Referent na Odbore majetku a investícií, Oddelenie investícií
17. 5. 2024