Praktická časť odbornej zložky MS na SPŠ stavebnej v Prešove

29. 05. 2020 Nezařazené Školy informujú - archiv

Slovenská komora stavebných inžinierov hodnotila v súťaži „O najlepší projekt“

Školstvo

V tomto školskom roku začala spolupráca našej školy so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) v pilotnom 0. ročníku ocenením najlepších projektov našich štvrtákov, ktoré vypracovávali pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu.

Obhajoby projektov – ako forma maturitnej skúšky – boli pre pandémiu COVID-19 zrušené, no po uvoľnení opatrení sa mohla dňa 27. mája 2020 uskutočniť obhajoba a ocenenie pred odbornou hodnotiacou komisiou SKSI v zložení:

Predseda komisie :

 • prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., Stavebná fakulta TU Košice

Členovia komisie:

 • Ing. Ján Pertžala – 1. podpredseda SKSI a predseda RZ SKSI Košice
 • Ing. Viliam Hrubovčák – člen predstavenstva SKSI a Predseda Sekcie Statika stavieb
  RZ Košice (RZ – regionálne združenie)
 • Mgr. Stanislav Kolpak – riaditeľ SPŠ stavebná Prešov

Autori všetkých nominovaných projektov po obhajobe pred komisiou dostali vecné ceny od SKSI, VUC Prešov a SPŠ stavebnej v Prešove.

Finančnou odmenou 100 € za projekt boli odmenené tri najlepšie (bez určenia poradia):

 1. ŠTVORLÍSTOK JESENE ŽIVOTA – autor Matkobiš Richard

 2. NÁVRH POĽNOHOSPODÁRSKEHO AREÁLU – autori Krajňák Marek a Gergelčík Matej

  linka pre zobrazenie videa https://youtu.be/JyaF7k1nsbY

 3. HOTEL Anetka*** – autor Jurko Dávid

Ďalšími ocenenými projektmi boli:

 1.  NÁVRH POŽIARNEJ ZBROJNICE – autor Sedlák  Samuel

 2.  REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU – autori Jenča Ján a Balucha Jakub

 3.  NÁVRH BUNGALOVU V STAVEBNOM SYSTÉME POROTHERM – autor Pavlík Ondrej

 4.  MODERNIZÁCIA RODINNÉHO DOMU – autor Lenďák Matúš

Úspešným absolventom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Naše poďakovanie patrí zástupcom SKSI aj touto formou za podporu a ocenenie práce našich študentov a pedagógov. Spolupráca SKSI a SPŠ stavebnej bude pokračovať v školskom roku 2020/2021  1. ročníkom súťaže O najlepší projekt. Poďakovanie patrí aj Mgr. Jurajovi Kredátusovi PhD., ktorý v zastúpení vedúceho odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Jána Furmana prišiel oceniť prácu našich žiakov.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2020_ms, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 29. 5. 2020

Najčítanejšie správy

Upratovačka, Stredná zdravotnícka škola, Prešov
27. 5. 2024
Učiteľ/ka telesnej výchovy, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Učiteľ/ka ruského jazyka, Gymnázium Cyrila Daxnera, Vranov nad Topľou
27. 5. 2024
Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024