Praktická časť odbornej zložky MS na SPŠ stavebnej v Prešove

29. 05. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Slovenská komora stavebných inžinierov hodnotila v súťaži „O najlepší projekt“

Školstvo

V tomto školskom roku začala spolupráca našej školy so Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI) v pilotnom 0. ročníku ocenením najlepších projektov našich štvrtákov, ktoré vypracovávali pre praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky formou obhajoby vlastného projektu.

Obhajoby projektov – ako forma maturitnej skúšky – boli pre pandémiu COVID-19 zrušené, no po uvoľnení opatrení sa mohla dňa 27. mája 2020 uskutočniť obhajoba a ocenenie pred odbornou hodnotiacou komisiou SKSI v zložení:

Predseda komisie :

 • prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD., Stavebná fakulta TU Košice

Členovia komisie:

 • Ing. Ján Pertžala – 1. podpredseda SKSI a predseda RZ SKSI Košice
 • Ing. Viliam Hrubovčák – člen predstavenstva SKSI a Predseda Sekcie Statika stavieb
  RZ Košice (RZ – regionálne združenie)
 • Mgr. Stanislav Kolpak – riaditeľ SPŠ stavebná Prešov

Autori všetkých nominovaných projektov po obhajobe pred komisiou dostali vecné ceny od SKSI, VUC Prešov a SPŠ stavebnej v Prešove.

Finančnou odmenou 100 € za projekt boli odmenené tri najlepšie (bez určenia poradia):

 1. ŠTVORLÍSTOK JESENE ŽIVOTA – autor Matkobiš Richard

 2. NÁVRH POĽNOHOSPODÁRSKEHO AREÁLU – autori Krajňák Marek a Gergelčík Matej

  linka pre zobrazenie videa https://youtu.be/JyaF7k1nsbY

 3. HOTEL Anetka*** – autor Jurko Dávid

Ďalšími ocenenými projektmi boli:

 1.  NÁVRH POŽIARNEJ ZBROJNICE – autor Sedlák  Samuel

 2.  REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU – autori Jenča Ján a Balucha Jakub

 3.  NÁVRH BUNGALOVU V STAVEBNOM SYSTÉME POROTHERM – autor Pavlík Ondrej

 4.  MODERNIZÁCIA RODINNÉHO DOMU – autor Lenďák Matúš

Úspešným absolventom blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!

Naše poďakovanie patrí zástupcom SKSI aj touto formou za podporu a ocenenie práce našich študentov a pedagógov. Spolupráca SKSI a SPŠ stavebnej bude pokračovať v školskom roku 2020/2021  1. ročníkom súťaže O najlepší projekt. Poďakovanie patrí aj Mgr. Jurajovi Kredátusovi PhD., ktorý v zastúpení vedúceho odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja PaedDr. Jána Furmana prišiel oceniť prácu našich žiakov.

Fotogaléria:

!INCLUDE(/components/gallery/gallery.jsp, dir=/images/gallery/aktuality/spss-presov/2020_ms, recursive=false, orderBy=title, orderDirection=asc, thumbsShortDescription=false, shortDescription=false, longDescription=true, author=false, itemsOnPage=2, style=prettyPhoto)!

V Prešove 29. 5. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024