Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

20. 01. 2020 Nezařazené Aktuality - archiv

Pozvánka

Prešovský samosprávny kraj ako obstarávateľ zabezpečuje vypracovanie strategického dokumentu, ktorým je Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja. V súčasnom období je spracovaný strategický dokument Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja a Správa o hodnotení jeho vplyvov na životné prostredie.

Po dohode a v spolupráci s Okresným úradom v Prešove preto podľa § 11 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zvolávame 

verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja

 

Verejné prerokovania sa uskutoční vo veľkej zasadačke Úradu Prešovského samosprávneho kraja dňa 30. januára 2020 (štvrtok) o 10:00 hod.

 

Dokument na stiahnutie:

V Prešove 20. 1. 2020

Najčítanejšie správy

Jednoduchšie manažovanie projektov miest a obcí vďaka nástroju RISK
24. 5. 2024
Na zdravotníckej škole môže vzniknúť Centrum simulačnej medicíny
22. 5. 2024
PSK chce vybudovať nové špecializované zariadenie pre autistov
22. 5. 2024
Sociálni podnikatelia diskutovali o zamestnávaní ľudí zo znevýhodneného prostredia
22. 5. 2024
Poslanci PSK rozdelili 1,43 mil. eur cez dotácie
20. 5. 2024
Referent pre oblasť územného plánovania
17. 5. 2024