Ing. Repaský Michal

Ing. Repaský Michal
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Sabinov
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0905 807 577
E-mail: michal.repasky@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub HLAS a nezávislí