Mgr. Pčola Štefan

Mgr. Pčola Štefan
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Poprad
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0905 607 646
E-mail: stefan.pcola@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve PSK
Klub: nezaradený do žiadného poslaneckého klubu