Ing. Kmec Jozef, PhD.

Ing. Kmec Jozef, PhD.
Volebné obdobie: 2022 - 2026
Región (volebný obvod): Bardejov
Kandidoval za: NEKA (nezávislý kandidát)
Telefón práca: nesúhlasí so zverejnením
Mobil: 0911 621 938
E-mail: jozef.kmec@poslanec.psk.sk
Komisia: Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu pri Zastupiteľstve PSK
Komisia správy majetku a investícií pri Zastupiteľstve PSK
Klub: Klub Spolu za región